Jesteś tutaj

Zamówienie wewnętrzne

Przed złożeniem w systemie workflow formularza "Zamówienie wewnętrzne" należy:

  • skontaktować się z Wydawnictwem w celu ustalenia kosztu usługi.

Zamówienie wewnętrzne składane jest w systemie workflow zgodnie z kalkulacją z Wydawnictwa (wyceny dokonujemy tylko drogą mailową) oraz instrukcją będącą załącznikiem do Zarządzenia Kanclerza nr 350/2019 z dnia 22.11.2019 r.
W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia należy podać pełną specyfikację (np. gramaturę oraz format papieru, druk kolorowy czy czarno-biały, jedno- lub dwustronny, objętość, rodzaj oprawy, inne czynności introligatorskie, nakład).
Usługę wykonujemy w momencie, gdy zamówienie wewnętrzne wpłynie "do realizacji", tzn. przejdzie przez wszystkie wymagane etapy (1. Weryfikacja wniosku przez Głównego Dysponenta, 2. Weryfikacja wniosku przez Dział Kompetencyjny, 3. Odpis środków, 4. Weryfikacja wniosku przez Kwestora, 5. Oczekiwanie na realizację).