Dział Redakcji i Wydawnictw

Dział Redakcji i Wydawnictw Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

posiada własną drukarnię cyfrową i introligatornię – świadczy usługi w zakresie poligrafii

i składu komputerowego dla potrzeb własnych Uczelni.
 
Opracowuje edytorsko i wydaje m.in.:
  • publikacje dydaktyczne (np.: skrypty, zeszyty ćwiczeń
    i testy egzaminacyjne),
  • materiały konferencyjne,
  • materiały informacyjne,
  • materiały okolicznościowe,
  • rozprawy habilitacyjne.

 

aktualna ofertadruk plakatow